Ca. 45 års studier af hunde, mest i flok, har givet mig en kolossal indsigt i deres verden. Hundenes flokadfærd danner basis for mit samarbejde med dem. Utallige er de hunde, der af en eller anden årsag har fået prædikatet ”problemhund” og lige så utallige er de hunde i denne kategori, som bare er helt normale, men som lever i et ugunstigt miljø og desværre ofte udsættes for en træning, der er total ude af trit med hundens sociale liv. Der er stort set ingen grænser for, hvad en sådan problemhund har været igennem, herunder brug af alskens halsbånd og grimer –opfindsomheden er stor og afspejler desværre mange menneskers totale mangel på indsigt og forståelse.

Når hunden så pludselig møder egne metoder/ægte hundeliv på hundenes betingelser, så forsvinder frustrationerne af sig selv, og stille og roligt falder hunden til ro og finder sin plads i flokken.

Når man blot tager udgangspunkt i, at hunden er et rovdyr og tænker og handler som et sådant, bliver det faktisk ret enkelt at træne og allerbedst gå ind og udnytte rovdyrets egenskaber positivt til et givende samarbejde.

Der er selvfølgelig stor forskel på racernes og endnu vigtigere det enkelte individs egenskaber, nogle er meget behagesyge andre det stik modsatte – der er de mentalt stærke og knap så stærke, de helt bløde osv osv. Hver især kan de sætte os på nogle gevaldige prøver, og her går det alt for ofte galt. Hvorfor ? Jo såmænd, vi er nogle forfærdelige ”bløddyr” og hunden er og bliver et rovdyr. Vi vil helst, at det hele bare fungerer og har det med at give noget for noget, en adfærd, der ligger hunden fjernt. De ”bløde” er i rovdyrverdenen ikke noget, man samler på eller tager særlig alvorligt, dem tryner man. Er de så samtidig så bløde i bolden, at de oven i købet kaster rundt med maden i tide og utide viser blot endnu én af deres bløde/svage sider. Ingen respekt herfor hos rovdyrene og dermed nogle alt for vage grænser. Dette danner god grobund for ballade, og den er selvforskyldt.

Når du kommer her og deltager i vore kurser, indføres du allerførst i hundens verden, og så vil du efterfølgende opdage, at det meste af det, du hører og ser, er stik modsat hvad du har hørt fra andre sider. Du vil hurtigt se, at træningen bærer frugt,  resultatet samt hvor hurtigt du når dette, afhænger i allerhøjeste grad af dine evner til at samarbejde med hunden.

Vi har ofte de såkaldte ”kamphundetyper” samt diverse store racer med stærke viljer og ”matrikelsind”  til træning, og hos disse mentalt og fysisk meget stærke hunde er det endnu mere vigtigt, at der ingen tvivl hersker om hvem der er 1.pilot. Disse hundetyper er det meget få mennesker, der besidder såvel de fysiske kræfter som den mentale styrke til på forsvarlig måde at kunne færdes problemfrit med, og så kan de faktisk føres med silketråd og englehånd, når bare du er chauffør. Det ændrer ikke på dét, du har i den anden ende af snoren, hvis uheldet er ude, men med den mentale styring hos dig, er risikoen for, at det er din hund, der forvolder skade meget lille.

Deres lunte er som regel kort, og man skal være 100% på, når først de er kønsmodnet. Alt sammen ok, når bare man sørger for at forholde sig til det. For det meste trives disse hunde allerbedst i store omgivelser, de har brug for albuerum med højt til loftet og en skrækkelig masse fornuftigt arbejde for at hvile psykisk. Sådan lidt a’la Krokodillehunterne Steve&Terri’s territorium – så kig lige lidt kritisk på din 2.værelses med alkove og fransk altan.!!!

/Marianne Bløndal